LIÊN HỆ

Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Sài Gòn

273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Tel: 028.38321360, Email: tcdhsg@sgu.edu.vn

Lưu ý: Ở cuối bài, tác giả nêu rõ thông tin cá nhân: Họ tên thật, học hàm – học vị, chức danh, nơi đang công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email.