TS. Nguyễn Thanh Tân
Chức vụ:Trưởng Phòng

Email:  nguyenthanhtan@sgu.edu.vn

TS. Nguyễn Đức Hưng
Chức vụ:Phó Trưởng phòng

Email:duchung@sgu.edu.vn