Giới thiệu chung về Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn

– Tên cơ quan chủ quản: Trường Đại học Sài Gòn (Saigon University)

– Tên cơ quan báo chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN (Scientific Journal of Saigon University)

– Tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí:

 • Là diễn đàn khoa học công bố các kết quả nghiên cứu và hoạt động khoa học của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Sài Gòn.
 • Là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, học tập của giáo viên và sinh viên.
 • Là cầu nối giữa Trường Đại học Sài Gòn với các trường đại học cao đẳng, các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, là cầu nối giữa đào tạo và sử dụng, giữa nghiên cứu với thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội của Thành phố và khu vực.

– Đối tượng phục vụ: Các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện, các Học viện, các Trung tâm nghiên cứu trong Thành phố và trong cả nước.

– Phạm vi phát hành chủ yếu: Tại TP. Hồ Chí Minh.

– Thể thức xuất bản:

 • Tên gọi: Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
 • Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và Tiếng Anh.
 • Kỳ hạn xuất bản: 01 kỳ/ 01 tháng.
 • Khuôn khổ: 19 cm x 27 cm.
 • Số trang: 120 trang.
 • Số lượng: 200 bản/kỳ.
 • Nơi in: Tại TP. Hồ Chí Minh.

– Phương thức phát hành: Qua bưu điện và tự phát hành.

– Ban Biên tập Tạp chí:

 • Tổng Biên tập: TS. Nguyễn Thanh Tân
 • Phó Tổng Biên tập: TS. Bùi Mạnh Hà
 • Thư ký Tòa soạn: TS. Trần Thị Lam Thủy

– Danh sách Hội đồng Biên tập Tạp chí: Vui lòng bấm vào đây để tải.

– Trụ sở tòa soạn:

– Giấy phép hoạt động tạp chí: Số 22/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23 tháng 1 năm 2015.

– Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): 1859-3208.

– Cơ quan báo chí, cơ quan chủ quan báo chí cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong giấy phép hoạt động báo chí.

– Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm 26 ngành khoa học khi có bài báo được đăng trên Tạp chí.